Wat eraan voorafging

Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Print this page
Print
Vertel je vrienden over SIBE:

2016: SIBE start onderzoek naar mogelijkheden snel internet voor particulier en bedrijfsleven

De gemeente organiseerde informatieavonden, samen met Verbind Drenthe dat werkte in opdracht van de provincie. Het doel was om bewoners te enthousiasmeren om zelf een initiatiefgroep op te zetten die zou gaan zorgen voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Emmen. Want de markt pakte het niet op, maar het moest toch mogelijk zijn om ook hier een snelle verbinding te realiseren voor internet en digitale televisie, voor een marktconforme prijs!

Het lukte. Onze initiatiefgroep is toen gevormd en we hebben de stichting Snel Internet Buitengebied Emmen opgericht. Overal in de provincie Drenthe werden dit soorten groepen opgestart.

 

Start van informatiecampagne

Op 10 november 2016, in Hotel Emmen, was de officiële startbijeenkomst van de inventarisatiecampagne voor snel internet. Gedeputeerde Henk Jumelet, wethouder René van der Weide en voorzitter Gerard Scholten Reimer gaven het startsein door samen een tuinprikker in de grond te zetten. Henk Jumelet vertelde over het streven van de provincie dat heel Drenthe in 2019 snel internet heeft. Hij vindt het heel belangrijk dat het initiatief vanuit de bevolking komt.

Daarna volgde een instructiebijeenkomst voor de zaal vol mensen die hadden aangeboden om te helpen bij het peilen van de belangstelling in hun eigen omgeving. Deze ‘ambassadeurs’ gingen daarna enthousiast aan de slag. De vraag was: heeft meer dan 65% van de bewoners/bedrijven in de witte gebieden*) belangstelling? Dan is de aanleg van snel internet haalbaar. Daar hebben we samen de schouders onder gezet!

*) ‘Witte adressen’ zijn de adressen die niet zijn aangesloten op coax-kabel (Ziggo) of glasvezel. Hier is alleen een internetverbinding via de telefoonlijn beschikbaar en dat is traag en niet toekomstbestendig.

Informatiebijeenkomsten

Op 15, 17, 22 en 24 november 2016 zijn er informatiebijeenkomsten geweest op verschillende plaatsen in de gemeente Emmen. Alle bewoners en ondernemers op de adressen met traag internet hebben een brief gekregen waarin ze uitgenodigd zijn.

Genoeg belangstelling

In maart 2017 bereikten we de grens van 65% belangstellenden. Uiteindelijk kregen we aanmeldingen binnen van 68% van alle ‘witte adressen’ (waar nog geen aansluiting is op kabel van Ziggo of glasvezel).

Netwerkontwerp

VerbindDrenthe heeft daarna opdracht gegeven aan een adviesbureau om een gebiedsanalyse te maken voor de hele provincie. Het nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk is ingetekend in een kaart en de kosten van aanleg zijn globaal berekend.

Daarnaast hebben we de mogelijkheid onderzocht om met Mabin samen te werken, een commerciële partij die glasvezelnetwerken aanlegt en zelf financiert en in eigendom krijgt. Om na te gaan hoeveel de abonnementen dan gaan kosten, is ook door Mabin een netwerk in een kaart getekend.

In de gemeente Westerwolde (Gr) is Mabin, samen met een bewonersinitiatief, ook actief. Op 6 december 2017 is het gelukt om daar genoeg abonnementen te werven. De aanleg is daar in het eerste halfjaar van 2018 daadwerkelijk gestart. Daarna zou Mabin met ons door willen gaan.

Keuze voor Mabin

Door met Mabin samen te werken kunnen we het snelste ons doel bereiken. We hebben dan ook voor Mabin gekozen. Over het globale netwerkontwerp hebben we overeenstemming. Mabin voldoet aan onze uitgangspunten (alle witte adressen aansluiten op snel internet). De gesprekken tussen Mabin en de gemeente zijn gunstig verlopen, er is overeenstemming bereikt. Mabin en wij streven ernaar om in oktober-november 2018 abonnementen aan te bieden. Dit gebeurt onder de projectnaam Glasdraad. Als meer dan 50% van de witte adressen een abonnement neemt, kan de aanleg doorgaan! Dan zou begin 2019 de schop in de grond kunnen gaan.

Simple Share ButtonsVertel je vrienden over SIBE:
Simple Share Buttons
naar boven